En lektion om nordiska språk.

En av de lektionstillfällen jag hade under min första VFU var en lektion om nordiska språk.

Lektionen innan hade vi tittat på första avsnittet av Geografens Testamente, där de pratat lite kort om Norge, Danmark och Finland. Lektionen efter det så tänkte jag och min LLU att det vore passande med en lektion om språken i Norden. Lektionen började med att svara på frågorna:

Vad? Vi ska lära oss mer om språken i Norden.
Hur? Genomgång med samtal och lyssna.
Varför? För att lära oss lite om språken i länderna nära Sverige och skapa intresse för språken.
Hur länge? Tills lektionens slut.

För att skapa mer rättvisa kring hur mycket varje elev får svara på lektionen så använde jag mig av pinnar (ungefär som glasspinnar) med elevernas namn på.

Skärmavbild 2016-12-01 kl. 19.57.52.png

Lektionen började med en powerpoint med endast flaggor som eleverna fick berätta vilket land flaggan tillhör och vilket språk man pratar i det landet.

Skärmavbild 2016-12-01 kl. 19.58.00.png

Eleverna fick sedan läsa ”Broder Jakob” på grönländska, finska och isländska (vi hade även en modig elev som läste den isländska texten högt för klassen, väldigt kul). Eleverna fick berätta om de förstod något och vad de förstod. Vi tittade även efter bokstäver som inte är vanligt förekommande i det svenska språket.

Vi lyssnade även på ett klipp med några ungdomar från Färöarna, för att få höra lite färöiska. Eleverna fick återigen berätta om det var något det förstod eller kände igen.

Skärmavbild 2016-12-01 kl. 19.58.05.png

I nästa del av presentationen så tittade vi lite mer på de två nordiska språken som är mer lika svenskan, nämligen norska och danska. Jag berättade lite om ländernas historia för att gå vidare och berätta om norska – bokmål och nynorsk, språksituationen i Norge och prata lite om danska. Det kom flera följdfrågor och eleverna visade intresse och engagemang.

Skärmavbild 2016-12-01 kl. 19.58.11.png

Sista sidan i presentationen var uppdelad i fyra delar, där en i taget togs fram på powerpointen. Eleverna fick testa hur mycket de kunde förstå av tre enkla meningar på danska, bokmål och nynorsk för att sedan se en liknande mening på svenska. Eleverna frågade vad siffrorna hette på danska och vi gick även igenom det danska räknesystemet lite kort på tavlan. Eleverna visade återigen intresse och engagemang och tyckte att det var kul att de förstod de andra språken så enkelt. Vi tittade även på olikheter mellan bokmål och nynorsk.

Skärmavbild 2016-12-01 kl. 20.08.02.png

Vi använde  Atlantbibs hemsida för att läsa och lyssna på elevtexter på de olika nordiska språken. Även här märkte eleverna att de förstod både norska och danska väldigt bra och även lite av de andra nordiska språken. Vi tittade återigen om vi såg några likheter och skillnader i språken och lyssnade på dem. Eleverna kom fram till att det var svårare att förstå talad danska, men det gick ändå att förstå ganska bra.

 

Skärmavbild 2016-12-01 kl. 20.14.08.png

Vi sökte även på ord och lyssnade på dem i  ord-/ljudboken på Norden i skolen. Orden vi sökte på var kopplade till avslutet i förra lektionens avsnitt av Geografens Testamente, där de pratade om frukost i Danmark. Detta för att knyta ihop lektionen med lektionen innan och avsluta liknande.

Vi avslutade lektionen med att prata lite om vad eleverna kände om de andra språken i Norden och de kom fram till att de faktiskt förstod nästan all danska och norska och även lite av färöiska och isländska.